Prawo jest zaledwie wtórnym refleksem określonych interesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

prof. Jerzy Stelmach
Podstawowe dane:

Najczęściej zadawane pytania:

W jakich godzinach otwarta jest kancelaria?
Kancelaria otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do godziny 17:00. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na podpisanie umowy z notariuszem w innych godzinach, w tym także w soboty. Czynności notarialne co do zasady powinny mieć miejsce w kancelarii, jednak w uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza gdy dyktowane jest to złym stanem zdrowia osoby dokonującej czynności) notariusz może dokonać czynności poza kancelarią.
Jak otrzymać wypis z aktu?
Kancelaria wydaje wypisy z wszystkich sporządzanych aktów notarialnych jedynie stronom czynności lub podmiotom wyraźnie w akcie notarialnym wskazanym jako upoważnione do odbioru wypisu. Wypisy można zamawiać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (w takim wypadku prosilibyśmy jednak o podesłanie wiadomości e-mail z prośbą o wypis). Wypisy wolno notariuszowi wydawać bowiem tylko na wyraźny wniosek strony, stąd konieczność archiwizowania takich wniosków. Zwracamy szczególną uwagę na datę sporządzenia wypisu - ze względu na zmiany strukturalne i przekazanie stosownych dokumentów do archiwum sądu wieczystoksięgowego kancelaria nie posiada oryginałów aktów notarialnych sporządzanych do dnia 30 września 2008 roku przez notariuszy: Martę Pasternak i Roberta Ludźmierskiego - w związku z tym nie możemy wydawać wypisów z tych aktów notarialnych. Instytucją wydającą wypisy z opisanych wyżej aktów notarialnych jest archiwum Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie - więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
Jak sprawdzić księgę wieczystą?
Księgi wieczyste dostępne są online w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Aby wywołać treść księgi wieczystej, należy znać jej numer, gdyż dane zawarte w księgach wieczystych podlegają ochronie danych osobowych. Numer księgi wieczystej składa się z kodu wydziału łamanego przez właściwy numer danej księgi łamanego przez cyfrę kontrolną, której kalkulator znajdą Państwo, między innymi, w tym miejscu. Na naszej witrynie znajdą Państwo spis wszystkich sądów wieczystoksięgowych wraz ze skrótami wydziałów stanowiącymi pierwszy element księgi wieczystej. Dokładniejsze informacje dotyczącej samej księgi wieczystej znajdują się tutaj, wraz z krótkim wyjaśnieniem, jak czytać treść księgi i gdzie znaleźć potrzebne dane.

Czynności notarialne

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące najczęściej dokonywanych w naszej kancelarii czynności.

Kontakt

Prosimy o kontakt w każdej sprawie, w której mogą

Imię i nazwisko / nazwa firmy:


Adres email (wymagane):


Telefon:


Temat:


Treść wiadomości:


Załączniki (ewentualnie):


captcha

Prosimy o przepisanie powyższych znaków celem weryfikacji.


Kopia niniejszej wiadomości zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail.- - - - - -
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wysłanie korespondencji za pomocą niniejszego formularza jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o zgodzie na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych - którego treść jest dostępna pod niniejszym odnośnikiem.

- - - - - -